Femte handen

Verkkommentar

"Femte handen" är en duo-version av violinsolot "Femte strängen". När jag började arbeta på en version för gitarr och violin så upptäckte jag snart betydande svårigheter. "Femte" känns så komplett. Så vad kan en gitarr bidra med? Till min stora förvåning kom gitarren att ta verket i en riktning jag inte alls inledningsvis kunde föreställa mig. Trots att violin-stämman i stora drag är densamma som "Femte strängen", är uttrycket ett helt annat. Ett verk för violin och gitarr. Beställt av Kulturrådet för DuoKemi, Daniel Migdal och Jacob Kellermann, uruppfört i Haag oktober 2014. 22 april svenskt uruppförande på Musikaliska.

DuoKemi, Daniel Migdal och Jacob KellermDuoKemi, Daniel Migdal och Jacob Kellermannann
DuoKemi, Daniel Migdal och Jacob Kellermann
Engelsk titel
The Fifth Hand
År
2014
Durata
10´
Instrument
violin, guitar
Tillägnan
For DuoKemi
Beställare
Statens Kulturråd
Uruppförande
First performance: DuoKemi, Oct 5, Haag, Netherlands
Andra framföranden

Other performances: Svenskt uruppförande på Musikaliska, Stockholm 2015-03-11, DuoKemi Christian Svarfvar och Jacob Kellemann på Waldemarsudde, Stockholm, 2016-04-12

Inspelning