Neptune's Field

"Neptuni åkrar", ett av detta sekels bästa svenska musikverkCamilla Lundberg, Opus

Se filmer

Många framföranden har filmats och finns på youtube. Ett urval finns här.

Lyssna

Många verk är utgivna på cd och finns på Spotify. Flera andra finns på SoundCloud. Här finns både spellistor från Spotify och ett urval av tracks från SoundCloud.

Allt om verken

Skisser till Transformation of Memory

Komplett verkförteckning ordnad efter besättningar. För varje verk finns uppgifter om durata, beställare, uruppföranden och andra framföranden samt programkommentarer. Ofta kan man även lyssna på verken.

Biografi

© Jean-Louis Garnell
Foto ©Jean-Louis Garnell

Henrik Strindbergs musik har beskrivits som organisk minimalism. Henrik debuterade under 70-talet i progg-bandet Ragnarök, utbildade sig till tonsättare under 80-talet och sedan debuten med I träd skrivit flera uppmärksammande verk. Han är medlem av Kungl. Musikaliska Akademien och lärare på Gotlands Tonsättarskola.