Zum-zum

Bild
The Aurora String Quartet during the dress rehearsal; Ulf Wallin, Alex Robson, D
Bildtext
The Aurora String Quartet under genrepet; Ulf Wallin, Alex Robson, Daniel Bard och Per Nyström

Til Fader Berg, rörande Fiolen.

"Nå skrufva Fiolen, --- Och stryk din Silfversträng; Röda stråken släng, Och med armen sväng; Gör ej Fiolen skada. --- På dina strängar står; Hvarje Ton du slår, --- Ge stråken mera kåda; Confonium tag där Uti min gröna Låda; --- zum-zum-zum…"

I flera texter av C.M. Bellman finns fina beskrivningar av stråkinstrumenten och hur de hanteras. Denna är från Fredmans epistel n:o 2.

Ladda ner
zumzum.pdf1.73 MB
År
2006
Durata
12'
Instrument
String Quartet
Tillägnan
to the Aurora String Quartet and Ola Larsson
Uruppförande
by the Aurora String Quartet, Trollhättan 21/7 2006