År
2014
English Title
The Fifth Hand
Durata
10´
Instruments
violin, guitar
Dedication
For DuoKemi
Commission
Statens Kulturråd
First Performance
First performance: DuoKemi, Oct 5, Haag, Netherlands
Other Performances

Other performances: Svenskt uruppförande på Musikaliska, Stockholm 2015-03-11, DuoKemi Christian Svarfvar och Jacob Kellemann på Waldemarsudde, Stockholm, 2016-04-12

DouKemi
DuoKemi, Daniel Migdal och Jacob Kellermann
Program Note

"Femte handen" är en duo-version av violinsolot "Femte strängen". När jag började arbeta på en version för gitarr och violin så upptäckte jag snart betydande svårigheter. "Femte" känns så komplett. Så vad kan en gitarr bidra med? Till min stora förvåning kom gitarren att ta verket i en riktning jag inte alls inledningsvis kunde föreställa mig. Trots att violin-stämman i stora drag är densamma som "Femte strängen", är uttrycket ett helt annat.

Ett verk för violin och gitarr. Beställt av Kulturrådet för DuoKemi, Daniel Migdal och Jacob Kellermann, uruppfört i Haag oktober 2014. 22 april svenskt uruppförande på Musikaliska.

Genre