Dew and Train

Dew and Train
Från filmen Train
År
2015
Durata
10'
Instrument
Vibraphone, live electronics and video
Beställare
V Festival di Musica Comtemposanea di Cagliari
Tillägnan
Lars Ekström in Memoriam
Tack till
Programmering av Joseph Lake
Anmärkningar
Uruppförande
Roberto Mignoni, Cagliari 2015-10-07