the memory of the arpeggiated forms gave them a phantom perspective
- Allan Kozinn, The New York Times

År
2005
English Title
Cut Sections
Durata
9'
Instruments
Piano Trio
Notes

Urpsunglig titel: Bryta snitt. Tiden fryser (Cut Sections. Time Freezes)

Dedication
Staffan Scheja
Commission
The Gotland Chamber Music Festival
First Performance
Bartosz Cailer, Ola Karlsson and Staffan Scheja, 2006
Other Performances
  • MoMA Summergarden 2006 by Miranda Cuckson, Christopher Gross and Philip Fisher, New York
  • ISCM 2009 by Athelas (Denmark), Gothenburg, Sweden
  • Nordlysfestivalen 2011 by Norbotten NEO, Tromsø, Norway and Sound of Stockholm 2011
  • Studenter från Edsberg, Forum, Stockholm 2014
  • Trio Nova, 2016-04-09, Uddevalla
Christian Svarfvar, Mårten Landström och David Gammelgård, Norrbotten NEO, 2011
Christian Svarfvar, Mårten Landström och David Gammelgård, Norrbotten NEO, during rehearsal, Sound of Stockholm 2011
Program Note

Ett "brutet snitt" är en ritning av en byggnad i genomskärning, där snittet genom byggnaden inte är rakt utan brutet för att kunna beskriva särskilt viktiga detaljer.

Verket är det första i en serie som jag kallar Rytm och sound. Det komponerades för S:t Nicolai ruin i Visby där verket uruppfördes 2006 efter en smygpremiär på MoMA i New York. Beställt av Gotland Chamber Music Festival och tillägnat Staffan Scheja.

Genre